Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 05.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Ifølge Aftenposten av 20. januar 1990, uttalte daværende leder av kommunal- og miljøvernkomiteen at Stortingets vedtak om at utslippet av CO2 skal stabiliseres på 1989-nivå innen år 2000, "er alt for ambisiøst og egentlig bak mål."

Er miljøvernministeren enig i denne uttalelsen?"


Les hele debatten