Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 07.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Flere bedrifter i Vestfold er utsatt for en meget lang behandlingstid fra Statens forurensningstilsyn på deres utslippssøknader. I mai 1988 sendte Treschow-Fritzøe inn sin utslippssøknad som ennå ikke er behandlet.

Hva er årsaken til en så lang behandlingstid, og hva kan miljøvern- ministeren gjøre for å få en hurtigere effektuering av slike saker?"


Les hele debatten