Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 09.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av familie- og forbrukerminister Matz Sandman

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Byrådet i Oslo vil fjerne alle rentesubsidiene til de såkalte "Albert-lånene". Det betyr at ungdom i etableringsfasen får opptil 5% dyrere lån. Renteøkningen er et kraftig brudd med de forutsetningene som lå til grunn for at disse ungdommene tok opp lånene.

Mener statsråden at kommunen kan behandle disse lånetakere på en slik måte?"


Les hele debatten