Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 05.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av kultur- og kirkeminister Åse Kleveland

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Etter initiativ fra Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite (LOOC) har departementet til vurdering en særlov om bruken av de olympiske symboler og betegnelser. Loven forutsettes å komme i tillegg til vanlig patent- og konkurranselovgivning.

Kan statsråden bekrefte at Regjeringen vil avstå fra å fremme en slik særlov?"


Les hele debatten