Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 16.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Det er en kjensgjerning at Oljedirektoratet har en særdeles viktig stilling i utøvelsen av norsk politikk i oljebasert sektor. Selv med denne spesielle stilling, går Oljedirektoratet ut og "inviterer" selskapene til å delta på ulike programmer utenom Goodwill-avtalene, med personell og økonomiske midler.

Kan statsråden se selskapenes problemer med negativt svar, og hva kan statsråden gjøre for å rette opp i Oljedirektoratets dobbeltstilling?"


Les hele debatten