Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til kommunalministeren

Datert: 15.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av kommunalminister Kjell Borgen

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Fra den forrige regjerings side ble det i mai 1990 lovet at de kommuner som er berørt av Buvik-utvalgets innstilling skulle få en rask avklaring på spørsmålet om fremtidig kommunestruktur.

Kan statsråden love at saken fremmes for Stortinget før jul?"


Les hele debatten