Spørretimespørsmål fra Arild Hiim (H) til miljøvernministeren

Datert: 15.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "Planlegging av storflyplass i Hurum påførte Hurum kommune store ekstraordinære kostnader, kostnader som har vært forutsatt dekket av staten.

Når kan kommunen vente svar, og finner kommunalministeren det rimelig at kommunen får dekket de kostnader den er påført mot sin vilje?"


Les hele debatten