Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 05.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Årets torskekvote på 113 000 tonn er rekordlav og har medført problemer både for flåten og industrien. Det hevdes at enda gjenstår ca 20 000 tonn å fiske.

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at totalkvoten blir opp- fisket før årets utløp?"


Les hele debatten