Spørretimespørsmål fra Karin B. Theodorsen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 06.11.1990
Fremsatt av: Reidar Johansen (SV)
Besvart: 21.11.1990 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Karin B. Theodorsen (SV)

Spørsmål

Karin B. Theodorsen (SV): ""Kystpakka" som ble vedtatt av Stortinget i vår omfatter rentedekning, likviditetstilskudd og refinansiering. Ifølge Nordlys 23. oktober 1990 har Statens Fiskarbank gitt avslag på 544 av 844 søknader.

Vil fiskeriministeren sørge for at Stortingets intensjoner med kyst- tiltakene oppfylles?" (Tatt opp av Reidar Johansen)


Les hele debatten