Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 15.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "Miljørevisjon er mye benyttet av amerikanske og nederlandske bedrifter. Norske bedrifter kan antagelig drastisk redusere sannsynlig- heten for miljøuhell, ved hjelp av miljørevisorer.

Hvordan stiller miljøvernministeren seg til miljørevisorer, og kan han tenke seg et system hvor industri som får utslippstillatelser forplikter seg til å tilknytte seg miljørevisorer?"


Les hele debatten