Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til handelsministeren

Datert: 14.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av handelsminister Eldrid Nordbø

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Sysselsettingen innen norsk treforedlingsindustri er meget bekymrings- full på bakgrunn av Sovjetunionens knapphet på valuta. 1 500 arbeidsplasser er i fare. På tross av iherdig arbeid fra norske myndigheter i det siste halvåret er løsninger imidlertid ennu ikke funnet.

Når vil Regjeringen kunne legge frem en løsning?"


Les hele debatten