Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 15.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av kultur- og kirkeminister Åse Kleveland

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Byggeprisene på Lillehammer og i Mjøsregionen kan komme til å stige med 30-40 prosent som følge av OL-utbyggingene, hevder Byggebransjens Kompetansesenter (OPAK) ifølge Dagens Næringsliv 15. november 1990.

Hvordan vurderer statsråden for OL-saker disse beregningene, og vil Regjeringen overveie bruk av pris- og avanseregulerende virkemidler eller andre markedsbegrensende tiltak for å hindre milliardoverskridelser i OL-budsjettet?"


Les hele debatten