Spørretimespørsmål fra Ingrid I. Willoch (H) til finansministeren

Datert: 16.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ingrid I. Willoch (H)

Spørsmål

Ingrid I. Willoch (H): "En undersøkelse viser store forskjeller på ligningsbehandling og skattefastsettelse mellom ulike ligningskontorer. Det er dessuten eksempler på arrogant behandling av skattytere.

Hva vil departementet gjøre for å sikre likebehandling uavhengig av bosted og for å bedre kundebehandlingen?"


Les hele debatten