Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til utenriksministeren

Datert: 21.11.1990
Besvart: 09.01.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Norge har så langt vært et foregangsland når det gjelder støtte til balternes kamp for å få avviklet Sovjets 50-årige okkupasjon. Norges opp- treden under KSSE-møtet i Paris har vakt oppsikt.

Har den nye regjeringen tenkt å avvike fra Syse-regjeringens linje i denne sak som hadde bred støtte i Stortinget?"


Les hele debatten