Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til utenriksministeren

Datert: 06.12.1990
Besvart: 09.01.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Ca 190 000 sovjetjøder har i løpet av 1990 reist fra Sovjet til Israel. Dette er dramatiske tall som setter et lite land som Israel på harde prøver landet vanskelig kan makte alene.

Vil Regjeringen som et ledd i en samlet strategi for å møte en eventuell flyktningestrøm fra Sovjet, også vurdere å yte økonomisk hjelp til Israel i landets arbeid med å takle de mange praktiske og økonomiske spørsmål den store innvandringen fra Sovjet medfører?"


Les hele debatten