Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til utenriksministeren

Datert: 04.01.1991
Besvart: 09.01.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Et stort antall atomdrevne fartøy trafikkerer til enhver tid våre nære havområder. Disse representerer ifølge Knut Gussgård i Statens Atomtilsyn "en ikke ubetydelig risiko for nye uhell som kan føre til at radioaktivitet spres". (Klassekampen 31. desember 1990).

Hva gjør Regjeringen for å innhente nødvendig informasjon fra Sovjet og våre allierte om deres atomdrevne fartøy som trafikkerer norskekysten med sikte på å redusere risikoen for uhell?"


Les hele debatten