Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Ravnåsen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.11.1990
Besvart: 09.01.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Sigbjørn Ravnåsen (KrF)

Spørsmål

Sigbjørn Ravnåsen (KrF): "Den tidlegare utdannings- og forskningsministeren sette i gang arbeidet med ein plan for verdibevisst oppseding og kulturformidling.

Vil statsråden følgje opp dette arbeidet?"


Les hele debatten