Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.11.1990
Besvart: 09.01.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Regjeringen har varslet storsatsing på utbygging av barnehager. Dette vil øke behovet for kvalifisert personale.

Foreligger det planer for å øke utdanningskapasiteten i forhold til det økte behovet?"


Les hele debatten