Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til barne- og familieministeren

Datert: 10.12.1990
Besvart: 09.01.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Etablerte støttesentre mot incest gjør et arbeid det står respekt av. De sliter imidlertid tungt økonomisk, blant annet er dette situasjonen for støttesenteret i mitt eget hjemfylke, Finnmark.

Vil incestsentrene kunne forvente ordninger med permanent statlig støtte til etablering og drift, og når vil det eventuelt kunne foreligge utarbeidede retningslinjer for slik støtte?"


Les hele debatten