Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til finansministeren

Datert: 04.12.1990
Besvart: 09.01.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Stortinget vedtok 22. desember 1989 at inntil 20% av full invalide- pensjon etter krigspensjoneringslovene ikke skal regnes som skattepliktig.

Mener finansministeren at de beregningsregler som er lagt til grunn i samordningstilfeller er i tråd med Stortingets intensjoner?"


Les hele debatten