Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 07.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Stadig fler som har fått avslag på søknad om asyl i Sverige kommer nå til Norge. Ut fra dagens regelverk må norske myndigheter utføre det samme arbeidet som svenskene har gjort, overveiende sannsynlig også med det samme utfall. Dette tjener verken det norske samfunn eller asylsøkerne selv.

Hva vil statsråden foreta seg for å rette på forholdene?"


Les hele debatten