Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til finansministeren

Datert: 18.12.1990
Besvart: 16.01.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "For å ivareta lånekundenes interesser, vil finansministeren vurdere å få opprettet en klagenemnd som kan behandle saker som gjelder finansieringsselskapenes rente- og inkassopolitikk?"


Les hele debatten