Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til finansministeren

Datert: 30.12.1990
Besvart: 16.01.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "I Aarbakke-utvalets utgreiingar er det såkalla kontinuitetsprinsippet eit hovudpunkt ved eigedomsoverføring. Dette ser ut til å skape store problem for landbrukseigedomar og ei rad provoserte overføringar vert førebudd.

Vil departementet vurdere unntak for dette prinsipp når det gjeld landbrukseigedomar?"


Les hele debatten