Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): TV 2 meldte på sin morgensending 14. mars 1997 at Radiumhospitalet på grunn av mangel på apparatur og personale kun kan dekke 50 pst. av nødvendig strålebehandling for kreftpasienter.

Hva vil helseministeren gjøre med dette?


Les hele debatten