Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til landbruksministeren

Datert: 22.11.1990
Fremsatt av: Alf M. Bakken (FrP)
Besvart: 06.02.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Ifølge opplysninger har Omsetningsrådet effektuert sitt vedtak om ytterligere støtte til slakterisamvirkets anlegg Hed-Op, til tross for at vedtaket var anket inn for departementet. Også midler som anvises av departementet er angivelig utbetalt etter at anken burde være kjent.

Vil statsråden vurdere å legge krav til Omsetningsrådet, slik at forvaltningsloven får virkning for rådets virksomhet?"

Tatt opp av Alf Morten Bakken


Les hele debatten