Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til landbruksministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "I den fremlagte rapport om administrasjonsutgifter ved markeds- ordningen for poteter, skulle det vurderes om kostnadene står i rimelig forhold til tilskuddsforvaltningen.

Vil statsråden på bakgrunn av denne rapporten ta opp til drøfting om dagens markedsordning bør oppheves?"


Les hele debatten