Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 11.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Utlendinger som soner i norske fengsler får vanligvis ikke permisjon eller fremstilling. Dårlige norskkunnskaper gir økt isolasjon. Utlendinger som kan regne med utvisning etter endt soning får ikke brevkurs- undervisning. Dette er blant de forhold som gjør soninga ekstra hard.

Hvilke tiltak vil justisministeren iverksette for å lette sonings- vilkårene for utenlandske fanger?"


Les hele debatten