Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 28.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Bergen politikammer har av kapasitetsgrunner, uten etterforskning, henlagt anmodning fra Bergen kommune om å etterforske påstandene om svart betaling av tjenester utført av ansatte i Renholdsverket i Bergen kommune.

Hvorledes vurderer statsråden en slik henleggelse sett i forhold til Riksadvokatens pålegg om å prioritere alvorlig økonomisk kriminalitet?"


Les hele debatten