Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til næringsministeren

Datert: 23.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av næringsminister Ole Knapp

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Norge har med sin vannkraft de aller beste forutsetninger for å produsere miljø- og energivennlige metaller i Europa.

Hvilke tiltak kan Regjeringen tenke seg å gjennomføre for å bidra til at den norske eksporten av ferrosilisium til EF ikke ytterligere diskrimi- neres i lys av den tvungne minsteprisavtalen med EF-kommisjonen og dumping- importen fra Øst-Europa og Sovjet?"


Les hele debatten