Spørretimespørsmål fra Knut Hanselmann (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 01.02.1991
Besvart: 06.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Knut Hanselmann (FrP)

Spørsmål

Knut Hanselmann (FrP): "Hva vil miljøvernministeren gjøre for at SO2-utslippene ved Statoil Mongstad holder seg innenfor konsesjonsgrensen på 2 500 tonn svoveldioksid SO2 pr. år.

Vil miljøvernministeren kreve at Statoil Mongstad ordner opp etter seg og i det minste foretar kalking i området?"


Les hele debatten