Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til sosialministeren

Datert: 16.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Bemanningssituasjonen i legetjenesten i Troms og Nordland er svært vanskelig, spesielt i utkantstrøk. Flere kommuner er periodevis helt uten lege. Dette er en situasjon som også har ført til dødsfall. Slikt skal ikke skje i Norge i dag.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å skaffe befolkningen i alle deler av landet vårt den legedekning de har krav på?"


Les hele debatten