Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Ved etableringen av ekstraklasser i den videregående skole har erfaringen vist at de korte tidsfristene som er gitt, har vanskeliggjort arbeidet for fylkene.

Hvordan vil statsråden bedre dette for kommende skoleår?"


Les hele debatten