Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til handelsministeren

Datert: 24.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Det foreligger søknad om investeringsgaranti for prosjektinvesterings- lån for prosjekt Leningrad fra A/S Skandinavisk Allianse, Bodø.

Vil statsråden vurdere mulighetene for å gjennomføre dette prosjektet ved hjelp av statlig medvirkning?"


Les hele debatten