Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kulturministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Ifylgje Firda for 26. januar 1991 skal berre 10 av Astrup sine 35 teikningar overførast til Astrup-tunet i Jølster.

Meiner statsråden at dette er i samsvar med Stortinget sitt vedtak om at det meste av teikningane skal til Jølster, jf. Innst. S. nr. 131 for 1989-90 og ein samrøystes komitemerknad i Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1990-91, der ein samrøystes komite uttaleer at ein føreset at dette vert fylgt opp av departementet?"


Les hele debatten