Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til kulturministeren

Datert: 13.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av kulturminister Turid Birkeland

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): I §10 i lov om offentleg målbruk heiter det: «Kongen skal minst kvart fjerde år leggja fram for Stortinget ei melding om målbruk i offentleg teneste.» Den førre meldinga kom i 1992, og Regjeringa har alt forsømt seg i høve til lova. Intensjonen med lovregelen er naturlegvis at det i kvar stortingsperiode skal vera høve til å kontrollera korleis lova vert etterlevd.

Kva tid vil Regjeringa leggja fram stortingsmelding om målbrukslova?


Les hele debatten