Spørretimespørsmål fra Per Rolf Sævik (KrF) til næringsministeren

Datert: 07.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av næringsminister Ole Knapp

Per Rolf Sævik (KrF)

Spørsmål

Per Rolf Sævik (KrF): "Norsk næringsliv preges av manglende samarbeid mellom små- og mellom- store bedrifter, noe en har i langt større grad i Sverige blant annet gjennom underleverandørforhold. Dette hemmer utviklingen av norske småbedrifter.

Hva kan departementet gjøre for å stimulere til småbedriftsnettverk og bedre samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter?"


Les hele debatten