Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 08.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "SAS fikk for kort tid siden tillatelse til å foreta betydelige ned- skjæringer på sitt rutetilbud i Nord-Norge. Denne nedskjæringa skulle i utgangspunktet bare vare i to uker. Nedskjæringene er nå utvida med ytterligere ei uke.

Har Samferdselsdepartementet latt alle berørte parter høre i denne saka?"


Les hele debatten