Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til sosialministeren

Datert: 05.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Sosialdepartementet offentliggjorde i september 1990 anbefalinger fra en arbeidsgruppe, Andersland-utvalget, om ledelse i offentlige sykehus. Arbeidsgruppens anbefalinger var enstemmige.

På hvilken måte vil sosialministeren følge opp arbeidsgruppens anbefalinger, og når kan det forventes at tiltak blir gjennomført?"


Les hele debatten