Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 13.02.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "For andre år på rad har Universitetet i Oslo et budsjettoverskudd på over 60 mill. kroner. Studenttilgangen til universitetet er større en noen gang, plass- og undervisningssituasjonen på universitetet beskrives som prekær.

Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av budsjett- og beslutningsrutiner ved Universitetet i Oslo for å bedre økonomistyringen for framtida?"


Les hele debatten