Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 13.02.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Hvordan vil statsråden sørge for bedre informasjon om retten til alternativ livssynsundervisning i grunnskolen?"


Les hele debatten