Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til olje- og energiministeren

Datert: 13.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Erik Dalheim (A)

Spørsmål

Erik Dalheim (A): "En økning av strømstyrken i fordelingsnettet fra 230 til 400 V vil kunne gi vesentlig ENØK-gevinst.

Vil statsråden vurdere å legge opp til en nasjonal, langsiktig strategi for overgang til et 400 V-system?"


Les hele debatten