Spørretimespørsmål fra Leiv Stensland (A) til forsvarsministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Leiv Stensland (A)

Spørsmål

Leiv Stensland (A): "Ifølge tall fra Arbeidsdirektoratet er fortsatt 4 200 av soldatene som dimitterte i 1990 uten arbeid. Disse utgjør en stor del av de som dimitterte i 1990.

Hva kan Regjeringen gjøre for å lette overgangen til arbeidsmarkedet for de unge, etter at verneplikten er avtjent?"


Les hele debatten