Spørretimespørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til justisministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): "Offentlige etater opplever ofte at taushetsplikt og personvernhensyn forhindrer innhenting av relevante opplysninger fra annen offentlig myndighet.

Vil statsråden forelegge dette problemet for Stortinget til grunnleggende og prinsipiell behandling?"


Les hele debatten