Spørretimespørsmål fra Rolf Bendiksen (A) til fiskeriministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Rolf Bendiksen (A)

Spørsmål

Rolf Bendiksen (A): "Det er i forbindelse med det pågående torskefiske i Nord-Norge kommet fram påstander om at en del av fangstene blir lastet direkte på trailere og kjørt til utlandet for bearbeiding.

Hva kan gjøres for at dette råstoffet i stedet kan komme norske fiskeindustribedrifter tilgode?"


Les hele debatten