Spørretimespørsmål fra Dagfinn Hjertenes (H) til næringsministeren

Datert: 15.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av næringsminister Ole Knapp

Dagfinn Hjertenes (H)

Spørsmål

Dagfinn Hjertenes (H): "En nøkkelbedrift i Vik kommune i Sogn og Fjordane, Norwegian Talc Minerals A/S, har i lengre tid hatt liggende om søknad om konsesjon i Næringsdepartementet. Søknaden gjelder utvinning av mineraler og har full støtte fra Vik kommune som i perioden 1984-92 satser 1 772 000 kroner for å sikre og skape nye arbeidsplasser.

Når vil departementet sluttbehandle søknaden?"


Les hele debatten