Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Norske borgere har rett til behandling i sykehus ifølge sykehusloven. På en del områder avslås behandling med begrunnelse i pasientenes prosentuelle mulighet til helbredelse. Begrunnelsen er ofte at ressursene må konsentreres om den som har størst mulighet til helbredelse - også under hensyntagen til alder.

Aksepterer statsråden at noen må gi avkall på livet til fordel for andre med gunstigere diagnose?"


Les hele debatten