Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til handelsministeren

Datert: 15.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Fra en rekke hold, blant annet 12 sosialøkonomer, er det hevdet at en reforhandlet frihandelsavtale med EF kan være et bedre alternativ for Norge enn en EØS-avtale.

Vil Regjeringen vurdere en frihandelsavtale som alternativ til en EØS- avtale?"


Les hele debatten