Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til finansministeren

Datert: 15.02.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Lotterier har vært en viktig inntektskilde for frivillige og humani- tære organisasjoner. Inntektssvikten er nå dramatisk på grunn av konkur- ransen fra statlige lotteri med pengepremier. Regjeringen Syse varslet å fremme en proposisjon våren 1991 med forslag om adgang til bruk av pengepremier.

Vil Regjeringen følge opp dette forslaget, og eventuelt når vil den fremme forslag for Stortinget?" (Trukket)


Les hele debatten