Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 15.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "I sin årstale 14. februar 1991 ga sentralbanksjef Hermod Skånland uttrykk for at Norge har valgt side i striden mellom inflasjonsfare på den ene siden og sysselsettingsnivå på den andre. Vi har sluttet oss til antiinflasjonistenes rekker, var sentralbanksjefens konklusjon.

Er finansministeren enig i dette?"


Les hele debatten