Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til kommunalministeren

Datert: 22.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "De kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger utgjør en stor andel av en vanlig husholdnings utgifter. Det er i stor grad opp til den enkelte kommune å bestemme prisnivået på tjenestene. Få av tjenestene er prissatt ut fra de inntekter husholdningen har, slik skattesystemet er bygd opp.

Vil kommunalministeren vurdere å sette ned et utvalg som har til oppgave å se på virkningene for den enkelte husholdning når det gjelder de samlede utgifter til de kommunale tjenester?"


Les hele debatten